Procure to Pay (PtP)

Van correcte bestelling tot tijdige betaling

Procure to pay is het end-to-end proces waaronder alle administratieve activiteiten vallen benodigd voor het inkopen van materialen & middelen plus diensten.

Contract to Cash (CtC)

Van getekend klantcontract tot geïncasseerde factuur

Contract to cash is het end-to end proces waaronder alle administratieve activiteiten vallen rondom het beheren en factureren van contractuele diensen en producten inl. vorderingenbeheer.

Hire to Retire (HtR)

Van aanname tot uitdiensttreding, inclusief het verloningsproces.

Het proces Hire To Retire is het proces wat te maken heeft met de instroom tot en met de uitstroom van onze medewerkers. Dit betreft onder andere de verloning, verlof, verzuim registratie en mutaties bij de medewerkers. We houden hier steeds rekening met de wet- en regelgeving (b.v. AVG/CAO)

 

Record to Report (RtR)

Van sluitend grootboek tot zorgvuldige rapportage

Record to Report (R2R) is een financieel en boekhoudkundig beheerproces waarbij nauwkeurige financiële gegevens worden verzameld, verwerkt en gepresenteerd. R2R geeft strategische, financiële en operationele feedback over de prestaties van de organisatie om het management en andere belanghebbenden te informeren.

Deel dit artikel: