Van aanname tot uitdiensttreding, inclusief het verloningsproces.

Hire to Retire

VSC_Personeelsadministratie

Personeelsadministratie

De personeelsadministratie bestaat uit de frontoffice, backoffice en experts. Zij dragen zorg voor de in-, door- en uitstroom en alles met betrekking tot de verloning van de ruim 12.000 directe medewerkers van alle partners van het Vebego Service Center. De frontoffice beantwoordt voornamelijk telefoon, mail en post en voert controles uit zodat de backoffice alles administratief kan verwerken. Denk hierbij aan wijzigingen van contracten en persoonsgegevens of de verwerking van reiskostendeclaraties. De personeelsadministratie voert jaarlijks ongeveer 58.000 verwerkingen door in hun systemen. De experts bezitten de meeste kennis van deze systemen, draaien zowel binnen als buiten onze afdeling mee met projecten, houden zicht en reageren op wijzigingen binnen de wet- en regelgeving die op ons en onze partners van toepassing is en delen hun kennis van de systemen, projecten en Lean werken met de rest van de afdeling.

Neem contact met ons op
VSC_Payroll

Payroll

De verantwoordelijkheden van deze afdeling vallen uiteen in:

  • Personeelsadministratie van circa 650 indirecte medewerkers. Dit betekent dat we alle personele mutaties verwerken zoals contractverlenging, reiskosten en declaraties. We verwerken bijna 4.000 mutaties per jaar.
  • Salarisadministratie van 13.000 directe en indirecte medewerkers. In totaal zijn er 27 betalingsmomenten in een jaar, waarvan 15 vierwekelijkse verloningen en 12 maandverloningen.
  • We verzorgen de pensioen- en loonaangiftes richting pensioenuitvoerder en belastingdienst.

Bij al onze werkzaamheden werken we 100% compliant, wat betekent dat we de actuele sociale en loonbelasting wetgeving naleven.

Neem contact met ons op